Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op een minimum van €45 per kind.
De ouderbijdrage is hard nodig om van de schooltijd van onze kinderen een complete en feestelijke ervaring te maken.
Voel dus geen beperking om meer ouderbijdrage te storten, iedere cent is welkom!
Het bedrag kan hier via IDEAL worden overgemaakt op:
NL82SNSB0902392883, t.n.v. Oudervereniging Dongeschool te Amsterdam
ovv de naam en groep van uw kind en schooljaar 2017-2018
Wanneer U problemen ondervindt met de betaling dan stellen we het op prijs dat u dit kenbaar maakt bij de penningmeester.
(*) Noodzakelijke invoer
Ongeldige invoer
Please type your full name.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid email address.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Het bedrag van 45,00 euro is een richtbedrag voor de ouderbijdrage.
Het is mogelijk dit bedrag aan te passen aan een bijdrag die u past.
Ongeldige invoer